Vollkortene 2024 gjelder fra 1.3.24.

Det er kun 1 Vollkort pr spiller/utøver, maks 2 pr familie. Lagleder/dugnadsansvarlig pr lag deler ut kort til spillere. De som deltar på flere idretter skal kun ha 1 kort.

Betaling skjer på medlemskontingenten, 250 kr av medlemskontingenten (500 på familiekontingenten) gjelder Vollkortet.

Info til lagleder/dugnadsansvarlig i Voll IL:

Vollkortene kan hentes samlet for laget på kontoret og deles ut på trening

Lag som ønsker å selge mer enn 1 kort pr spiller kan det, da gjelder samme regler som de siste årene. Lagleder/dugnadsansvarlig kommer å henter og betaler ekstra kortene samlet. Alle inntekter av salg av ekstra kort går til lagkassen.