Kontakt oss

Søknad om støtte

Meld ifra

Voll Idrettslag har opprettet dette skjemaet der du eller foresatte kan melde fra om mobbing, uønsket adferd fra voksne ol. i Voll Idrettslag.

Det du/foresatte sender inn går direkte til daglig leder i Voll IL og blir behandlet konfidensielt, uten at den som mobber/har uønsket adferd får vite hvem som har meldt fra. 
Ønsker du å melde fra om mobbing eller uønsket adferd i Voll IL, send inn skjema under.
Husk at du også kan melde fra direkte til daglig leder i Voll IL på telefonnummer: 51 42 24 80