TRENINGSROMMET. VI TEGNER ABONNEMENT FOR 2024

 Pris for hele 2024 er 2050 kr (hele beløpet betales i januar/februar)
Voll IL har innredet et helt nytt treningsrom i Vollhallen. Se bilder og les regler for bruk.
Nøkkelbrikke til Treningsrommet kan fås hos daglig leder. post@vollil.no eller 95552852