Torsdag 22. februar kl 18:00 i Voll Idrettshall

ÅRSMØTE

Saksliste:

Åpning

Godkjenne de stemmeberettigede

Valg dirigent

Valg av sekretær

Valg av 2 representanter til å skrive under møteprotokoll

Godkjenne innkalling

Godkjenne saksliste

Godkjenne forretningsorden

Årsmelding

Regnskap 2023

Forslag om disponering av overskudd

Forslag fra Hovedstyret

Innkomne forslag

Medlemskontingent 2024

Budsjett 2024

Organisasjonsplan

Lov for Voll IL

Valg

Utmerkelse

Avslutning

Saker som ønskes meldt inn til Årsmøtet (Innkomne forslag) må sendes til post@vollil.no (som et signert vedlegg) innen 8. februar.

Signert Ref. fra Årsmøtet 2023: Signert ref. Årsmøte 2023

Årsmøte papir: Årsmøte 2023 oppdatert 12.2.24

Regnskap 2023 og bud. 2024: Regenskap 2023 og bud. 2024

Balanse: Balansen

Årsrapporter fotball: Årsmeldinger fotballag 2023

Årsrapporter Håndballag: Årsrapporter Håndballag 2022-2023

Andre Årsrapporter: Årsmelding fotball G2009