Bli medlem

AlderKommentarPris
0-3 år 550,-
8-12 år 1300,-
13-tom 17 årOgså studenter1550,-
18 år og oppover 2050,
FamiliemedlemsskapBarn t.o.m. 18 år3050,-
Støttemedlem 300,-
Styremedlem
Trener
Oppmann
Redusert sats
For å trene selv, må en ha fullt medlemsskap
100,-
4-7 år 850,-
MosjonistKan kun være medlem i ett særforbund,og må dekke alle kostnader for deltakelse stevner. Ikke rett på fast treningstid på Voll IL sine anlegg. 50 % av aktiv medlem. Gjelder fom 20201025
 
Familiemedlemskap er en medlemskontigent som inkluderer hele familien. Forutsatt at barnet/barna er under 18 år. Er dere flere i familien som er aktive i Voll IL kan dette lønne seg. Ta kontakt med daglig leder dersom dere ønsker mer informasjon eller ønsker å benytte dere av dette medlemsskapet.

Fra 1. august og ut året vil medlemskontigenten for nye medlemmer være halv pris.
 
Som medlem får du tilgang til Klubbavtalen med Sport 1 Jærhagen

Trenere og oppmenn betaler lav sats. Vi krever kontingent fra disse av følgende grunner:
-> Gjennom medlemsskap er en underlagt lovene for idrettslaget.
-> Medlemsskapet sikrer stemmerett på årsmøtet.
-> Det sikrer de frivillige rettigheter iht vår org. plan
-> Vi ønsker å kunne tilby kompetanseheving til gruppen.


Utdrag fra §3 i «Lov for Voll idrettslag»
  • Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.(5)
  • Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og bestemmelser.
  • En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
  • Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

FORSIKRING:
Les om NIF sin forsikring av barn til og med 12 år: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/
Fotballforbundet sin forsikring og hvordan melde skade: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/
Håndball lisens (forsikring) for ungdomm og senior spillere: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/
Turn, info om forsikring og lisens: https://www.gymogturn.no/medlemmer/om-ngtf/forsikring/